Weymouth hout - Houtvademecum

Weymouth hout - Houtvademecum


Andere namen: Inlands weymouth (Nederland), yellow pine (Groot-Brittannië), Weymouthskiefer, strobe (Duitsland), pin weymouth (Frankrijk), white pine, weymouth pine, eastern white pine, northern white pine (Verenigde Staten), Quebec yellow pine, pin blanc, soft pine (Canada).
Botanische naam: Pinus strobus L.
Familie: Pinaceae.
Groeigebied: Oost-Canada, het noordoosten van de Verenigde Staten, aangeplant in West-Europa.
Boombeschrijving: Hoogte gemiddeld 30(-60) m. Diameter 0,6-0,9(-1,8) m. De bomen van in Europa aangeplant weymouth hebben in verhouding tot andere aangeplante Pinussoorten meer last van insectenaantasting, waardoor deze soort niet op grote schaal is aangeplant.
Aanvoer: Zaaghout en gekantrecht hout.
Houtbeschrijving: Het kernhout is bleekgeel tot roodachtig bruin. Het witachtige spint is iets lichter dan het kernhout. Het bevat weinig hars, maar harsgangen zijn te zien op het langsvlak als korte, fijne lijntjes. Hout uit aangeplante bossen heeft een grovere nerf, is meer kruisdradig en heeft vaak meer kwasten. In Europa en ook in ons land is weymouth aangeplant. Hoewel de mechanische eigenschappen van dit hout slechter zijn, voldoet ook de Europese weymouth aan hoge eisen en heeft het in diverse toepassingen bewezen niet onder te doen voor het uit Noord-Amerika geïmporteerde hout. Aanbiedingen van inlands weymouth komen slechts sporadisch voor.
Houtsoort: naaldhout
Draad: Recht.
Nerf: Fijn.
Volumieke massa: (350-)400- 410-420(-470) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 600-750 kg/m3.
Werken: Middelmatig.
Drogen: Snel. Het drogen dient snel na het vellen te gebeuren om blauwschimmelverkleuring in het spint te voorkomen.
Bewerkbaarheid: Weymouth laat zich gemakkelijk zagen en schaven, maar omdat het vrij zacht is, is voor een glad oppervlak scherp gereedschap noodzakelijk.
Spijkeren en schroeven: Goed.
Lijmen: Goed, afhankelijk van het harsgehalte.
Buigen: Slecht.
Oppervlakafwerking: Goed.
Duurzaamheid: Kernhout Schimmels 4. Termieten G. Anobium G. Spint Hylotrupes G. Anobium G.
Sterkteklasse:  
Impregneerbaarheid: Kernhout 2. Spint 1.
Bijzonderheden:  
Toepassingen: Bouwhout voor binnen zoals timmerwerk, dakbeschot, blindhout, balkhout, ramen, vloeren en betimmeringen. Verder voor carrosseriebouw, scheepsbouw, meubelen en houtwaren, pallets en kisten.
Fysisch-
Mechanische
eigenschappen:        
Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 4
 
Duurzaamheid insecten i Anobium G.
Spint: Hylotrupes G.

 
Volumieke massa (range) i 350-470 kg/m³
 
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2050 N

E_modulus (test) i 8900 N/mm²

Buigsterkte (test) i 76 N/mm²
 
Druksterkte evenwijdig (test) i 40 N/mm²