HoutzagerijMaatwerk offerte op aanvraag

Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u de prijs en levertijd.

boomstammen zaagwijzen houtzagerij

Add Entries

* Verplichte veldenMaatwerk bestekken

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van bestekken bestaande uit diverse kopmaten,
lengte maten, aantallen en houtsoorten samen gebundeld tot een of meerdere
pakketten specifiek voor uw project. Standaard afmetingen kunt u direct bestellen,
overige wensen kunt u ons toezenden, waarna wij een offerte zullen opstellen met
bijbehorende levertijd.
Afhankelijk van de houtsoort, herkomst en voorraad van het hout word de keuze
gemaakt of het hout in Europa word gezaagd of elders in land van herkomst zoals
Afrika of Zuid-Amerika waardoor u een rechtstreeks overboord breakbulk of container
zeevracht aanbieding krijgt die desgewenst op uw locatie bezorgd word.
Wij drogen wanneer voorradig zoveel mogelijk op de wind. Desondanks kan door het
natuurlijk proces na plaatsing enkele kleine droogtescheuren gaan vertonen en wat
krimpen in de dikte. Eventueel voor-, of nadrogen in klimaatkamers vóor het zaag- en
schaafproces geeft het hout een maatvaste afmeting. Met onze ervaring en
vakmanschap is het zagen van stammen die 15 m1 lang en diameter doorsnede van
150 cm hebben geen uitzondering. De planken en balken kunnen worden gebruikt bij
toepassingen zoals voor hooibergen, bruggen, waterkeringen, aanrijdbeveiligingen,
renovaties. Onze opdrachtgevers zijn eigenaren van landgoederen, bouwbedrijven en
aannemers, GWW, de oliemaatschappij, hoveniers, ZZP'rs, gemeentes, overheid en
particulieren. Wat uw wensen ook zijn, Hardhouthandel.nl helpt u graag.

 

Beschikbare Europese houtsoorten zijn onder andere:

Douglashout (oregon pine)
Douglashout
Eikenhout
Eikenhout
 
Daarnaast tropische hardhoutsoorten zoals:

Afrormosia
Afrormosia hout
Afzelia (Doussie)
Afzelia hout
Angelim Vermelho
Angelim Vermelho hout
Azobe
Azobe hout
Bankirai
Bangkirai hout
Basralocus
Basralocus hout
Bilinga
Bilinga hout
Cumaru (geel / rood)
Cumaru hout
Cupiuba
Cupiuba hout
Ipé  
Ipe hout
Iroko
Iroko hout
Jatoba
Jatoba hout
Keruing
Keruing hout
Mandioqueira
Mandioqueirai hout
Massaranduba
Massaranduba hout
Niove
Niove hout
Okan
Okan hout
Padoek
Padoek hout
Piquia
Piquia hout
Purperhart
Purperhart hout
Tatajuba
Tatajuba hout
Teak
Teak hout
Walaba
Walaba hout


Hout dé hernieuwbare grondstof

Het ambachtelijk zagen van planken uit gewaterde boomstammen die ontbast zijn
en gespleten met kloofbijlen in de lengterichting van de stam en later d.m.v. een
kraanzaag heeft plaats gemaakt voor secure fabriekmachines zoals een raamzaag.
Het zaagproces heeft vele mechaniseringen doorlopen, waarbij in eerste instantie
een watermolen en windaandrijving als energiebron werd gebruikt, en later
stoomkracht. Houtzaagmolens verdwenen volledig door het gebruik van
elektrische tijd. De moderne bosbouw heeft zijn intrede gedaan en plaats gemaakt
voor de ontgommachine, skidder voor langhout, lintzagen en andere zaagmachines
zoals bandzagen en profielverspaners. Ons familiebedrijf fungeert binnen de
houtbranche als houthandelaar annex houtzagerij. Dankzij onze grote voorraad
bomen heeft u altijd een ruime keus uiteenlopende houtsoorten afkomstig van
bossen die voldoen aan verantwoorde houtkap. Houtbewerkingen zoals zagen,
schaven, frezen en afkorten behoren allemaal tot de mogelijkheden.


harvester, skidder, forwarder, rondhout transport


Bosbouw

Binnen de zagerijsector zijn wij gespecialiseerd in naaldhout- en loofhout. Onze
zagerijen zijn gesitueerd in bosrijke landen waar direct gebruik gemaakt word
van nabij gelegen bosconcessies om stammen uit te oogsten.
Rentmeesters in dienst van een grootgrondbezitter brengen het bos in kaart en
zorgen voor een goed beheerd bos.
De uitdunning van het bos is een belangrijk onderdeel dat niet te sterk of te vroeg
mag gebeuren. Aspecten zoals opkronen en takvrij maken van het onderste stamstuk
en lichtgebrek zorgen ervoor dat de onderste takken afsterven, waardoor de noesten
in het hout klein blijven. Hierdoor kan het hout in later stadium voor meer toepassingen
gebruikt worden, want knoestvrij hout is kwalitatief hoogwaardiger.
Een toekomstboom is een boom met goede houtkwaliteit en worden bij het blessen
meestal gekenmerkt door een blauwe stip. Blessen, het markeren van bomen met
strepen, stippen, kruizen en verschillende kleuren is bedoeld om te oogsten zodat de
harvestermachinist of motorzager welke boom omgezaagd dient worden. Door niet in
het wilde weg te kappen blijft het bos vitaal. Achtergebleven bomen krijgen weer
voldoende ruimte om door te groeien.
Hout is een belangrijke grondstof voor veel mensen over de hele wereld, werken met
hout zit in onze genen. De mens leeft en werkt al eeuwen lang in de bossen waarbij
hout vele toepassingen binnen ons levensonderhoud heeft. De laatste jaren worden
natuurlijke grondstoffen steeds schaarser en het is belangrijk om zuinig om te
gaan met alle beschikbare bospercelen. Voor economieën is het van belang om zo
min mogelijk afhankelijk te zijn van eindige grondstoffen en zich steeds meer te richten
op hernieuwbare grondstoffen. Hout zal wanneer verstandig beheerd niet uitgeput raken
en daarom is duurzaam gecertificeerde bosbouw belangrijk voor de toekomst van onze
komende generaties zodat wij bijdragen aan een goede instandhouding van onze bossen.
De zelfvoorzieningsgraad van hout bedraagt in Nederland op circa 10%. Daarom
zijn wij afhankelijk van andere landen voor onze houtbehoefte. Wanneer wij ons
beheer meer richten op houtproductie, de houtkwaliteit, specifieke houtsoorten,
en het aanplanten van extra bos zou dit resulteren in een totale stijging van 20%.


Houtoogst per houtsoort Nederland
boseigendom, houtkap en toepassing van hout
Hout verbruik per branche Nederland
Meest gebruikte hardhoutsoorten vlonderplanken
Import tropisch hardhout Nederland
Redenen van ontbossing wereldwijd
Groei bosareaal wereldwijd
Gecertificeerde bossen wereldwijd


Houtkap

De ontwikkeling van nieuw bos word de eerste jaren na aanplant goed gevolgd.
Zuivering en dunning met bosmaaier en kettingzaag krijgen de beste bomen
voldoende groeiruimte. Kleine boomstammen die gekapt zijn worden gebruikt als
grondstof voor plaatmateriaal, pallets en kisten. Het bos word er tevens
stabieler door en is beter bestand tegen storm- en schadelijke insectenaantasting
zoals kevers en torren. Daarnaast krijgen struiken en planten meer licht om te groeien
zodat vogels en andere dieren hier dekking en voedsel in vinden. En er kan ruimte
gemaakt worden voor paden waar overheen gereden kan worden ten bate van
toekomstige houtkap.
Oogstprojecten machinaal uitgevoerd met harvesters, ze vellen de boom, onttakken
en de stam word computergestuurd afgekort in de meest optimale
sortimentssamenstelling. Waar zij niet kunnen worden ingezet, word de motorzaag
gebruikt. De lengte en dikte afmeting van de bomen en een vlak of bergachtig
terrein bepalen welke machine het best gebruikt kunnen worden.
De harvestertechnologie en het programma Harvesthead maken gebruik van een
boordcomputer met GPS. Ideaal voor efficiënte logistiek en samenwerking met
de skidder. De skidder is een bosbouwtrekker en is speciaal geschikt om langhout
te slepen uit de opstand naar de bosweg waar de forwarder het werk verder
overneemt. Langhout is de term voor boomstammen die niet worden afgekort of
opgedeeld in sortimenten in het bos en als één lang stuk worden uitgesleept en
vervoerd. De forwarder of uitrijcombinatie is de machine die het hout verzamelt op
de houtstapelplaats en vrachtwagens laden het hout en vervoeren het naar de
zagerij. Ook komt het voor dat het hout met pontons over het water vervoerd word.
Nauwe samenwerking en communicatie over aantallen en grootte van de
sortimenten, rijpaden, houtstapelplaatsen zijn erg belangrijk om het werk goed te
laten verlopen.boomstammen uit bos zagen in houtzagerij


Zaagwerk

Vele kubieke meters (m3) rondhout worden gestapeld en aan de lucht gedroogd of
gewaterd voordat het gezaagd word. Dit geeft het hout een hogere stabiliteit dat
direct vers gezaagde stamstukken. Omdat stammen nooit perfect aansluiten
wanneer opgestapeld word met een gemiddelde conversiefactor de combinatie
van hout en tussenliggende loze ruimte omgerekend in stère, een volumemaat die
snel en goedkoop te meten is. Die factor is afhankelijk van tal van aspecten zoals
lengte, gemiddelde diameter, wijze van stapeling per rolstapel, rechtheid van het
hout e.d.
In de werkplaats word het rondhout langs een frees geduwd die de halfronde kanten
van de ronde stam affreest en er een grote vierkante balk van maakt. Daarna
worden de stammen worden op een rails geplaatst die het hout naar voren geleid
terwijl de zaagmachine zijn zaagbladen horizontaal door de stam zaagt. Met
seriegeschakelde bandzagen of een meerbladcirkelzaag word de balk tot planken
opgezaagt. Onze moderne zagerijen gebruiken computerprogrammatuur om per
stam te bepalen welk zaagprogramma op de meest gunstige manier een zo hoog
mogelijk rendement behaald.
Hout word opgedeeld in verschillende sortimenten omdat er verschillende
kwaliteiten hout in een balk of stam zitten. Dit verschilt per boomstam en is
afhankelijk van de maat (lengte en diameter) van het stamstuk, de kwaliteit zoals
kromming / rechtheid, knoesten. Resthout word gebruikt voor diverse doeleinden
zoals energiehout en manegestrooisel zijn andere bestemmingen voor dit
nevenproduct van de zagerijen. Bij het optimaal valoriseren ontstaat een keten
van cascadering die gericht is op laag- en hoogwaardige toepassingen. Hierdoor
word de volledige stam benut; van palen voor tuinhout tot resthout voor de
papierindustrie en van planken voor constructiehout in de grond-, weg- en waterbouw
tot grondstof voor biomassa producten zoals briketten voor energiebedrijven of
voor het opwekken van stroom ten behoeve van eigen zagerij. Op deze manier is
er nooit sprake van afval. Ondanks dat de houthandel een essentiële schakelfunctie
vervult in de toepassing van verschillende onderdelen uit de grondstof van een boom,
is er in werkelijkheid een hele ketenorganisatie van bosbeheer tot industrie die met
elkaar in verbinding staat om de meest efficiënte productie te bewerkstelligen.
Het netwerk rondom de ecologisch verantwoorde bos- en houtexploitatie behoeft
rondhouttransporten, bosbeheerders, papier- en pulpindustrie, energiefabrieken,
zagerijen, rondhouthandelaren, aannemers, overheid, scheep zeevracht-,
weg- en treintransport, schaverijen, palletfabrikanten, machineproducenten,
houtdrogerij en vele meer.


Extra documentatie:

Nederlands bosbeheer
- Cultuurhistorie in het bosbeheer
- Gedragscode bosbeheer
- Checklist Gedragscode Bosbeheer
- Meer hout oogsten goed voor het bos
- Houtoogst, van plan tot plank
- Sustainable tropical timber
- Bosbeheer Indonesië
- Hout biomassa infographic
- EU-houtverordening EUTR NVWA
- Azobe hout
Sociale werkvoorziening in het bos
Markante bomen
Projectevaluatie Formulier Rijksoverheden inkoop Duurzaam hout
Rondhoutzagerijsector
Beheer van boswallen
Praktijkadvies boomveiligheid Bos


sortiment boomstammen rondhout