Tatajuba hout - Houtvademecum

Tatajuba hout - Houtvademecum


Atibt: tatajuba
Andere namen: Bagaceira, amaparana, tatajuba, menea (Brazilië), bagasse, bois bagasse, bois jaune (Frans Guyana), cow-wood (Guyana), gele bagasse, kow oedoe (Suriname).
Botanische naam: Bagassa guianensis Aubl., B. tiliaefolia R. Benoist.
Familie: Moraceae.
Groeigebied: Brazilië, Guyana, Frans Guyana, Suriname.
Boombeschrijving: Hoogte 27-30 m. De takvrije rechte cilindrische stam is 18-21 m lang en heeft een diameter van 0,5-1,0 m. Uit de bast vloeit bij beschadiging een grote hoeveelheid kleverige zoete latex.
Aanvoer: Gekantrecht hout.
Houtbeschrijving: Het kernhout is vers geel gekleurd en soms bruin gestreept. Aan het licht blootgesteld kleurt het na tot roodachtig bruin of donkerbruin, vaak met een opvallende goudkleurige glans. Het spint is bleekgeel tot witachtig en is 30-40 mm breed.
Houtsoort: loofhout
Draad: Kruisdraad, sterk draadverloop komt voor.
Nerf: Matig grof.
Volumieke massa: (630-)700- 800-900(-980) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1070-1100 kg/m3.
Werken: Middelmatig.
Drogen: Langzaam. Bij droging bestaat de neiging tot vervorming. Bij versneld drogen treedt droogspanning op, die na droging door middel van conditioneren kan worden opgeheven.
Bewerkbaarheid: Goed. Zagen gaat gemakkelijk maar langzaam. Bij schaven wordt, in verband met de kruisdraad, een spaanhoek van 15-20( aanbevolen. Bewerkingen als groeffrezen en langgatboren vragen de nodige aandacht in verband met splinteren van het hout.
Spijkeren en schroeven: Voorboren noodzakelijk.
Lijmen: Goed. Moeilijk voor geveltimmerwerk.
Buigen: Vermoedelijk matig.
Oppervlakafwerking: Goed, met oplosmiddelhoudende verf en met een watergedragen systeem.
Duurzaamheid: Schimmels 1.
Sterkteklasse:  
Impregneerbaarheid: Kernhout 3-4.
Bijzonderheden: De benaming tatajuba kan verwarring doen ontstaan omtrent de botanische herkomst. In Nederland, Groot-Brittannië en Brazilië wordt met tatajuba het hout van het geslacht Bagassa bedoeld. Vroeger werd de naam tatajuba gebruikt voor het hout afkomstig van Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steudl. (= Chlorophora tinctoria Gaud.) huidige handelsnaam moral (zie aldaar) of andere benaming fustic. Het hout van tatajuba komt zowel in uiterlijk als in veel eigenschappen overeen met iroko. Het is echter wat zwaarder en niet zo stabiel. Het vereist wat meer zorg bij het drogen. Tatajuba zou echter geen of minder gezondheidschadelijke stoffen en \"kalk\"insluitingen bevatten.
Toepassingen: Als iroko, hoewel tatajuba wat minder stabiel is: kozijnen, ramen, trappen, deuren, gevelbekledingen, parket en binnenbetimmeringen, meubelen, scheepshuiden, spanten en betimmeringen in de jachtbouw.
Fysisch-
Mechanische
eigenschappen:        
Duurzaamheid schimmels:
- laboratoriumtest met grondcontact i 1 
- overige literatuuropgaven i v2 
 
Duurzaamheid insecten i   
 
Volumieke massa (range) i 630-980 kg/m³
 
Krimpcoëfficient radiaal i 0.29 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.34 %
Vochtgehaltetraject 16-6 
 
Hardheid (Janka) - kops i 9530 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 7700 N
 
Sterkteklasse i   
Kwaliteitsklasse   

E_modulus (test) i 17700 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 141 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 79 N/mm²