Keruing hout - Houtvademecum

Keruing hout - Houtvademecum


Atibt: Onderverdeeld in Licht Keruing en Zwaar Keruing.
Andere namen: Keroewing, kerup, keruing, lagan, tampudau (Indonesië, Maleisië), yang, gurjun, in, eng, engurgun, kanyin, hollong (Burma), chloeuteal, khlong, thbeng, trach (Cambodja), gurjan (India), apitong (Filipijnen), hora (Sri Lanka), dau, tro (Vietnam), eng, phluang, hieng (Thailand).
Botanische naam: Dipterocarpus spec. div..
Familie: Dipterocarpaceae.
Groeigebied: Zuidoost-Azië.
Boombeschrijving: De boomhoogte varieert per soort van 30 tot 60 m. De 15-25 m lange stam is meestal recht en cilindrisch en heeft een diameter van 0,9-1,8 m, vaak met een lange wortelaanloop.
Aanvoer: Gekantrecht hout.
Houtbeschrijving: De houtsoorten van de keruing-groep variëren in kleur van grijsbruin, licht roodbruin, donker roodbruin tot bruin. Het spint van droog hout is duidelijk van het kernhout te onderscheiden. Het is grijsachtig wit tot grijsbruin van kleur en de breedte ervan bedraagt 30-120 mm. Een vers aangesneden of gezaagd vlak heeft een typische, harsachtige tot kruidige geur. De aan de kopse zijde uitvloeiende gom kan problemen geven bij het bewerken.
Houtsoort: loofhout
Draad: Recht, soms ondiepe kruisdraad.
Nerf: Matig grof tot grof.
Volumieke massa: (580-)740- 870(-1020) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1050 kg/m3. Door het grote aantal Dipterocarpussoorten dat keruing levert, kunnen de volumieke massa\'s en dus ook de eigenschappen sterk uiteenlopen.
Werken: Middelmatig tot groot.
Drogen: Zeer langzaam. Zowel aan de lucht als kunstmatig droogt keruing moeilijk en krimpt daarbij veel, terwijl bovendien, vooral bij dosse gezaagd en niet-rechtdradig hout, neiging tot krom- en scheluwtrekken bestaat. Ook de vaak sterke harsuitscheiding kan voor problemen zorgen. Eenmaal deskundig gedroogd, blijft het goed stabiel van vorm.
Bewerkbaarheid: Bij het bewerken spelen het vochtgehalte, het harsgehalte en het gehalte van de zich in het hout bevindende kiezel (meestal minder dan 0,5%) een grote rol. Bevat het hout veel hars, dan blijft deze aan de gereedschappen kleven. Bovendien worden de gereedschappen door de kiezeldeeltjes afgestompt. Wanneer keruing wordt toegepast voor doeleinden waar maatvastheid van belang is, dient het voor het gebruik voldoende te zijn gedroogd.
Spijkeren en schroeven: Goed.
Lijmen: Matig, afhankelijk van de hoeveelheid inhoudsstoffen.
Buigen: Zeer slecht.
Oppervlakafwerking: Oppervlakafwerking is op buitenshuis aangebracht keruing weinig duurzaam. De duurzaamheid van de afwerklaag wordt verhoogd door het hout voor te behandelen met celluloselakverdunning of aceton, waarna een poriënvuller wordt gebruikt. Voor het aanbrengen van het laksysteem dient opnieuw een dunne voorbehandelingslaag op de poriënvuller te worden aangebracht.
Duurzaamheid: Schimmels 3v. Termieten G.
De vermoedelijke duurzaamheid is 2-3. 
De eigenschappen van Keruing kunnen sterk uiteenlopen daar er zeer veel Dipterocarpussoorten zijn. 
Sterkteklasse:  
Impregneerbaarheid: Kernhout 3v. Spint 2.
Bijzonderheden: Bovengenoemde namen worden al naar het gebied van herkomst gegeven aan een aantal Dipterocarpussoorten. De verschillende soorten zijn moeilijk te onderscheiden, hoewel kwaliteits-, gewichts- en kleurverschillen kunnen voorkomen, terwijl ook de ene soort, afhankelijk van vele factoren, meer of minder olie-achtige hars kan bevatten dan de andere. Bij de bewerking van keruing kunnen bij daarvoor gevoelige personen huidontstekingen, braakneigingen en ontstekingen bij splinters optreden.
Toepassingen: Balken, stijlen en plankhout voor zware constructiewerken zoals bruggen, steigers, havenwerken, wagon- en bedrijfsvloeren, parket- en strokenvloeren, stofdorpels, pallets, scheepsluiken en tribunebouw. Keruingstammen met een lage volumieke massa worden geschild voor de fabricage van triplex.
Fysisch-
Mechanische
eigenschappen:         
Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3v 
 
Duurzaamheid insecten i   
 
Volumieke massa (range) i 580-1050 kg/m³
 
Krimpcoëfficient radiaal i 0.3 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.39 %
Vochtgehaltetraject 20-6 
 
Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 5830 N
 
Sterkteklasse i   
Kwaliteitsklasse   

E_modulus (test) i 21500 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 138 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 78 N/mm²