Aldina hout - Houtvademecum

Aldina hout - Houtvademecum

Atibt: -
Andere namen: Angelim da campina, macucú, macucú da catinga, macucu de paca (Brazilië).
Botanische naam: Aldina heterophylla Benth. en A. spec. div..
Familie: Leguminosae (Mimosaceae).
Groeigebied: Het noordelijk Amazonegebied en de Guyana\'s.
Boombeschrijving: Boomhoogte ± 30 m. A. insignis is 25-40 m hoog, met een diameter van 0,4-0,6(-1,2) m en 2,5 m hoge plankwortels. De ronde takvrije stam is 15-25 m lang.
Aanvoer: Gekantrecht hout.
Houtbeschrijving: Het kernhout van aldina is lichtbruin met opvallende lichte lijnen van het parenchym om de vaten. Het lichtgele spint is duidelijk te onderscheiden van het kernhout. Aldina heeft geen opvallende geur of smaak.
Houtsoort: loofhout
Draad: Onregelmatige draad.
Nerf: Grof.
Volumieke massa: (750-)850- 910(-950) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1100 kg/m3.
Werken: Niet bekend.
Drogen: Niet bekend.
Bewerkbaarheid: Ondanks de hardheid en het gewicht is aldina goed te bewerken, met neiging tot splinteren en kans op inspringsel bij het schaven bij aanwezigheid van onregelmatige draad.
Spijkeren en schroeven: Voorboren noodzakelijk.
Lijmen: Niet bekend.
Buigen: Niet bekend.
Oppervlakafwerking: Goed. Laat zich tamelijk glad afwerken.
Duurzaamheid: Schimmels -grondcontact 1. Termieten niet bekend.
Sterkteklasse:  
Impregneerbaarheid: Kernhout niet bekend. Spint niet bekend.
Bijzonderheden: Het geslacht Aldina heeft zeven soorten waarvan alleen A. heterophylla Benth. is beschreven. Afwijkingen van deze beschrijving kunnen mogelijk zijn.
Toepassingen: Constructiehout, tuinhout, palen, schuttingplanken, beschoeiing, interieurvloeren, meubelen, binnenbetimmering en schroten.

Fysisch-
Mechanische
eigenschappen:        

Duurzaamheid schimmels:
- laboratoriumtest met grondcontact i 1 
- overige literatuuropgaven i 1 
 
Duurzaamheid insecten i   
 
Volumieke massa (range) i 750-950 kg/m³
 
Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
 
Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N
 
Sterkteklasse i     

E_modulus (test) i 10700 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 120 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 62 N/mm²