Abarco hout - Houtvademecum

Abarco hout - Houtvademecum


Atibt: abarco
Andere namen: cedro macho, jequitiba rosa (Brazilië), albarco (Colombia), bacu (Venezuela), red jequitiba (Groot-Brittannië).
Botanische naam: Cariniana brasiliensis Casar., C. legalis O. Ktze., C. pyriformis Miers.
Familie: Lecythidaceae.
Groeigebied: Colombia, Venezuela, Brazilië.
Boombeschrijving: Hoogte 30-40 m. De takvrije, goed gevormde stam is boven de hoge plankwortels maximaal 24 m lang en heeft een diameter van 1,2-1,8 m.
Aanvoer: Zaag- en fineerhout, gekantrecht hout en plaatmateriaal.
Houtbeschrijving: Abarco-kernhout is een warm roodbruin, soms wat purperbruin gekleurde houtsoort, die zonder scherpe overgang overgaat naar het lichtbruine spint. Het hout doet enigszins aan mahonie denken.
Houtsoort: loofhout
Draad: Recht, kruisdraad komt regelmatig voor.
Nerf: Matig grof.
Volumieke massa: (600-)680 (-750) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 900-950 kg/m3.
Werken: Gering.
Drogen: Matig snel met een lichte neiging tot vervormen en het vormen van oppervlaktescheurtjes.
Bewerkbaarheid: Vrij gemakkelijk te bewerken. Doordat abarco kiezeldeeltjes bevat, stompt het de snijgereedschappen snel af. Fineer schillen gaat uitstekend.
Spijkeren en schroeven: Goed.
Lijmen: Goed.
Buigen: Niet bekend.
Oppervlakafwerking: Goed.
Duurzaamheid: Kernhout II. Vooral het donkergekleurde hout. Onder tropische omstandigheden is abarco goed bestand tegen aantasting door insecten en termieten.
Sterkteklasse:  
Impregneerbaarheid: Kernhout zeer moeilijk. Spint goed.
Bijzonderheden: Abarco is in de jaren zeventig enige tijd geïmporteerd, daarna hebben exportbeperkende maatregelen in de producerende landen de handel vrijwel stilgelegd.
Toepassingen: Als de mahoniesoorten, voornamelijk echter triplex, geveltimmerwerk, buiten- en binnenbetimmeringen.
Fysisch-
Mechanische
eigenschappen:        
Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 2
 
Duurzaamheid insecten i Onder tropische 
omstandigheden is abarco goed bestand tegen aantasting door insecten
 
Volumieke massa (range) i 560-750 kg/m³
 
Krimpcoëfficient radiaal i 0.21 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.27 %
Vochtgehaltetraject 20-6 
 
Hardheid (Janka) - kops i 4580 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 4300 N
 
Sterkteklasse i

E_modulus (test) i 12000 N/mm²

Buigsterkte (test) i 126 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 60 N/mm²