Ontwerp je eigen Tuinverblijf Download de tuinhout catalogus

Wat is Eikenhout?

Eikenhout Eigenschappen, Wat is Eikenhout, Eikenhout Info, Eikenhout Houtvademecum, Eikenhout Levensduur

Eikenhout Eigenschappen

Houtvademecum info:

Houtsoortenlijst

 

Nederlandse naamBotanische naam

Gezaagdbladige eik

Quercus acutissima

Amerikaanse witte eik

Quercus alba

Japanse eik

Quercus aliena

Gouden eik

Quercus alnifolia

Californische struikeik

Quercus berberidifolia

Tweekleurige eik

Quercus bicolor

Moseik

Quercus cerris L.

Hulsteik

Quercus coccifera L.

Scharlaken eik

Quercus coccinea Münchh.

 

Quercus dalechampii Ten.

Portugese eik

Quercus faginea

Hongaarse eik

Quercus frainetto Ten.

Steeneik

Quercus ilex

 

Quercus lamellosa

 

Quercus lusitanica

Perzische eik

Quercus macranthera

Mongoolse eik

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.

Moeraseik

Quercus palustris

Wintereik

Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein

 

Quercus polycarpa Schur

Donzige eik

Quercus pubescens Willd.

Pyreneeëneik

Quercus pyrenaica

Zomereik

Quercus robur L.

Amerikaanse eik

Quercus rubra L.

 

Quercus semecarpifolia

Kurkeik

Quercus suber

 

Quercus trojana

 

Quercus virgiliana Ten.

 

Atibt:

In de handel onderverdeeld in Licht Eiken en Zwaar Eiken.
Onderstaande info betreft Europees Eiken (niet te verwarren met Amerikaans rood en wit eikenhout,
dat is een geheel andere soort qua eigenschappen).

Andere namen:

Belgisch, Duits, Frans, inlands, Pools, Roemeens, Slavonisch eikenhout, Spessart eiken, afhankelijk van
de herkomst (Nederland), chêne (Frankrijk), Eiche (Duitsland), oak (Groot-Brittannië).

Botanische namen:

Wintereik Quercus Petraea / Zomereik Quercus Robur, (Mattuschka) Lieblein (= Q. sessiliflora Salisb.),
Q. robur L. (= Q. pedunculata Ehrh.).

Familie:

Fagaceae.

Groeigebied:

Europa en Klein-Azië.

Boombeschrijving:

Hoogte gemiddeld 18-30 meter, maximaal 45 meter. De rechte takvrije stam is maximaal 15 meter lang
en heeft een diameter van 1,2-1,8 meter. De eikenboom kan een hoge leeftijd (400 jaar) bereiken.

Aanvoer:

Zaag- en fineerhout, ongekantrecht hout, gekantrecht hout en fineer en eindproducten.

Houtbeschrijving:

Over de duurzaamheid van Europees Licht Eiken en Zwaar Eiken: zomereiken (licht) wordt minder
duurzaam geacht dan wintereiken (zwaar). De thans vermelde duurzaamheid is klasse 2-3.
Ervaringen leren dat de herkomst van eiken van invloed is op de duurzaamheid.
Zo zou eiken uit het Oostzeegebied duurzamer zijn dan zuidelijker gegroeid eiken.


- Oost-Europees eiken (Quercus petraea, Wintereiken) volgens NPR 5493, kwaliteitsklasse Europees,
is ingedeeld in sterkteklasse C24.

- Midden-Europees eiken (95% Quercus robur, Zomereiken), kwaliteitsklasse A/B volgens NEN 5477,
is ingedeeld in sterkteklasse C20.

Eiken kernhout heeft een geelbruine tot donkerbruine kleur en steekt duidelijk af tegen het 25-50 mm
brede bleekbruine spint. Kwartiers gezaagd hout vertoont karakteristieke glanzende "spiegels",
veroorzaakt door de brede stralen. Het hout is ringporig waardoor op het dosse vlak een vlamtekening
ontstaat. Structuur en kwaliteit variëren afhankelijk van de groeicondities. Zo is Slavonisch eiken
langzaam en gelijkmatig gegroeid, heeft het een rechte draad en een egale tint en het is zacht en
gemakkelijk te bewerken. Eiken uit Oost-Europa is taaier en harder en Nederlands eiken is
meestal grover van nerf en structuur.
Foutvrij Slavonisch Eiken word vaak tot een maximale lengte
van ca. 240 cm geleverd in vallende breedtes, dit omdat alleen de onderstam van de boom geen takken
bevat waardoor er geen noesten zichtbaar zijn en het hout nagenoeg geen gebreken heeft.

Het is mogelijk om fijnbezaagde delen constructiekwaliteit binnenshuis te gebruiken voor meubels ed,
maar houd wel rekening met de robuuste uitstraling (noest, haarscheurtjes, watervlekken) en het dient
lang genoeg (minimaal 3 weken, bij een vochtigheidspercentage van 18%) geaclimatiseerd te worden
in een middel-droge ruimte (zoals de garage) voordat het in de droge huiskamer word gemonteerd.
Eiken heeft een hoog looistofgehalte, waardoor metalen in contact met eiken snel corroderen.

Houtsoort:

Loofhout.

Draad:

Recht.

Nerf:

Matig grof tot grof.

Volumieke massa:

(500-)670- 710-760(-970) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 900-1200 kg/ m3.

Werken:

Middelmatig (VM ± 640 kg/m3. Groot (VM ± 725 kg/m3.

 

Drogen: zeer langzaam. Enige neiging tot scheuren, vervorming, collaps en verkleuringen zijn
daarbij aanwezig, vooral in de eerste droogperiodes. Aanbevolen wordt kops hout van een
afdichtingsmiddel te voorzien om kopscheuren te vermijden.
Eiken laat zich met de nodige
voorzorgen echter prima drogen.

Bewerkbaarheid:

De bewerkbaarheid is sterk afhankelijk van de volumieke massa. Eiken laat zich in het algemeen
echter gemakkelijk, zowel met machines als met de hand, bewerken, draaien en frezen. Bij het
schaven van eiken wordt een gereduceerde spaanhoek aanbevolen om een glad oppervlak te verkrijgen.
Eiken werkt, eenmaal tot de vereiste droogtegraad gedroogd, middelmatig. Er moet echter steeds de
voorkeur aan worden gegeven om voor speciale doeleinden kwartiers gezaagd hout toe te passen (voor
deuren, vloeren en ramen).

Schroeven:

Matig. Voorboren wordt aanbevolen. Roestvast bevestigingsmateriaal wordt aanbevolen, anders ontstaat
blauwzwarte verkleuring in contact met ijzer en in contact met koper of messing lichtbruine verkleuring.

Lijmen:

Goed.

Buigen:

Zeer goed.

Oppervlakafwerking:

Goed. Eiken leent zich uitstekend voor beitsbehandeling, roken, logen e.d. Bij het gebruik van (blanke)
watergedragen afwerkmiddelen dient rekening te worden gehouden met het hoge looizuurgehalte.

Duurzaamheid / Levensduur:

Schimmels 2. Anobium G. Termieten M. Het spint is gevoelig voor aantasting door Lyctus.

Sterkteklasse:

Pools eiken is bij een beperkte proef in 2000, volgens NEN 5498:1997, ingedeeld in sterkteklasse K24.
De bij Pools eiken behorende visuele sorteercriteria betreffen het kwastaandeel van ten hoogste 0,3 en
het draadverloop van ten hoogste 1:10. Zie voor de overige toelaatbare onvolkomenheden bij de
toepassingscategorieën de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5493; 1999, Kwaliteitsrichtlijnen voor
loofhout in waterbouwkundige werken. De verwachting is dat bij een groter aantal proeven met Pools
eiken, of het uitbreiden van het groeigebied, een hogere sterkteklasse-indeling haalbaar is.

Impregneerbaarheid:

Kernhout 4. Spint 1.

Bijzonderheden:

Nat hout is corrosief in contact met ijzer. Blauwzwarte verkleuringen zijn het gevolg van de reactie tussen
ijzer en het looizuur (tannine) in het hout. Eiken in contact met cement of beton zal het uitharden hiervan
vertragen. Het in Nederland gegroeide Amerikaans eiken, dat als inlands Amerikaans eiken in de handel
wordt gebracht, is afkomstig van Quercus rubra Du Roy (zie Amerikaans rood eiken). Mos eiken of Turks
eiken, Turkey oak, chêne chevelu of zerreiche, Quercus cerris, groeigebied zuid-Europa en Zuidwest-Azië,
lijkt wat houteigenschappen betreft op Europees eiken. Het heeft soms een roodachtige tint. Volumieke
massa tussen (710-)770(-870) kg/m3. Werken groot. Droogt zeer langzaam, waarbij scheurvorming en
vervorming vrijwel niet zijn te voorkomen. Te bewerken als Amerikaans rood eiken. Buigen zeer goed.
Duurzaamheid tegen schimmels 3, termieten M. Het spint is gevoelig voor aantasting door Lyctus en
Hesperophanes. Impregneerbaarheid van het kernhout 4, spint 1. De toepassingen zijn beperkt door de
slechte droogeigenschappen en de grote hoge krimp gedurende het drogen. Mogelijk toepasbaar voor
zware constructies en klein foutvrij hout voor buigwerk en snijfineer van zware uitgezochte stammen.
Japans eiken, Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. var. grosseserrata (Bl.) Rehd. et Wils. en Quercus spec.
div., is geelbruin tot grijsbruin van kleur met weinig glans en is hierdoor te onderscheiden van de Europese
eikensoorten. Over het algemeen is Japans eiken zachter, losser en lichter van structuur. Japans eiken
heeft meestal veel meer groeiringen per 10 mm dan enige andere eikensoort en is daardoor geschikt om
als buighout te worden toegepast. Japans eiken krimpt meer dan de andere eikensoorten en de zogenaamde
spiegel, die speciaal voor panelen wordt gezocht, is weinig opvallend. Toepassing voornamelijk als buighout
voor stoelrompen. Verder als andere eikensoorten, uitgezonderd constructiebouw en buitenwerk. Japans
eiken wordt in tegenstelling tot vroeger nog maar weinig geïmporteerd.

Toepassingen:

Het is niet mogelijk al de toepassingsmogelijkheden van eiken weer te geven. In vrijwel iedere industrie en
vrijwel overal is het hout toe te passen, zowel voor constructiehout, op scheepswerven, bij bruggenbouw en
waterwerken, als in de chemische industrie, de meubel-, speelgoed-, sportartikelen-, carrosserie- en
landbouwmachine-industrie. Tevens voor kozijnen, ramen, deuren, parket- en strokenvloeren, triplex en fineer,
remmingwerken, brugdekken, stortkokers, leuningen, wagon- en scheepsvloeren, kerkmeubelen en
gereedschappen. Het inlands eiken wordt speciaal toegepast voor constructiehout (herstellen van oude
gebouwen) kozijnen, ramen, balken, bedrijfsvloeren, laddersporten (essen is beter), scheepskielen en -huiden,
dwarsliggers, remmingwerken, brugdekken, palen, sluisdeuren, dukdalven, walbeschoeiingen enz. Europees
eiken is onvervangbaar voor de vervaardiging van vaten voor wijn, sherry, cognac en andere alcoholische
dranken die veel van hun smaak ontlenen aan de in eiken aanwezige looizuren.

Kwaliteitseisen:

Europees eiken staat genoemd in de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR5493:1999, Kwaliteitsrichtlijnen voor
loofhout in waterbouwkundige werken. Voor Europees eiken zijn in 1983 twee Nederlandse normen
verschenen in de serie Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980), NEN 5476 Houtsoort Europees eiken.
Ongekantrecht en NEN 5477 Houtsoort Europees eiken. Gekantrecht. Europees eiken voldoet aan de eisen,
genoemd in de beoordelingsrichtlijn (BRL) 2908/01 Houten deuvels.

Fysisch-

Mechanische

eigenschappen:        

Duurzaamheid schimmels:

- praktijkervaring en veldonderzoek i 2 

- veldonderzoek i 2-3 
 

Duurzaamheid insecten i Anobium G 
Het spint is gevoelig voor aantasting door Lyctus
 

 

Volumieke massa (range) i 500-970 kg/m³
 

Krimpcoëfficient radiaal i 0.15 %

Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.26 %

Vochtgehaltetraject 20-6 
 

Hardheid (Janka) - kops i   N

Hardheid (Janka) – langsvlak i   N
 

Sterkteklasse i C20 C24 

Kwaliteitsklasse A/B NEN 5477 Europees NPR 5493 

 

E_modulus (test) i 10000 10000 N/mm²

E-modulus evenwijdig (rep) i 9500 11000 N/mm²

E-modulus loodrecht (rep) i 320 370 N/mm²

 

Buigsterkte (test) i 97 97 N/mm²

Buigsterkte (rep) i 20 24 N/mm²

 

Druksterkte evenwijdig (test) i 50 50 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (rep) i 19 21 N/mm²

Druksterkte loodrecht (rep) i 2.3 2.5 N/mm²

 

Treksterkte evenwijdig (rep) i 12 14 N/mm²

Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²