Tropisch bostropisch bos
Onder tropisch bos verstaat men in het algemeen bossen die zich in de tropen 
bevinden. Daarnaast is een tropisch bos een door oerwoud gedomineerd bioom in de tropische gebied met de daar thuishorende ecosystemen. Tropische bossen bevinden zich in: Centraal en Zuid- Amerika (exclusief Chili en Argentinië), Afrika (exclusief Zuid- Afrika en Noordelijk Afrika), het zuiden van Zuid en Zuidoost Azië, en delen van Oceanië.

 

Klimaat
Bij de indeling naar klimaat is vooral de hoeveelheid regenval van belang. Het tropisch regenwoud vereist een erg veel regenval die relatief gelijkmatig over het jaar is verdeeld en temperaturen die over het jaar gelijkmatig verdeeld en hoog zijn dit is het tropisch regenwoudklimaat. Het bos is zeer verschillend en bevat alleen plantensoorten die het hele jaar door bladeren hebben. Dit soort tropische bossen bevindt zich vooral rond de evenaar.

tropisch bos


Moessonbossen
Bij de moessonbossen is er sprake van een moessonklimaat met een nat en een droog seizoen. Gebonden aan de verhouding tussen het natte en de droge periode zullen de planten al hun bladeren verliezen en sommige zullen hun blad behouden. Deze bossen bevinden zich wat verder van de evenaar en zo dus dichter bij de keerkringen van de aarde. De bekendste moesson is die van India. Tot begin juni is het noorden van India droog maar in juni, juli en augustus valt er net zoveel regen als er in een jaar in West-Europese landen valt. Daarna blijft het droog tot in juni de volgende moesson aanbreekt. In zuid Afrika, Indonesië en op de Antillen valt de regentijd samen met de Europese winter.

 

 

Savanne
De droge bossen bevinden zich nog verder van de evenaar. Hier is sprake van een savanneklimaat. Dit komt door de lange droge tijd hierdoor is er sprake van bladverliezende bossen. Het bos heeft een open aanzicht, de toppen bedekken maar een deel van de grond. Er is groei op de grond van struiken en gras. De bomen zijn er niet zo hoog. Droge bossen worden soms savannebossen genoemd. Savannes vallen onder de graslanden. Bij afnemende regenval neemt de bladerdek steeds verder af tot er geen sprake van bos meer is. 

 

 

 

Regenbossen
Deze bossen bevinden zich in tropische gebieden die een vochtig klimaat hebben waar jaarlijks tussen de 200 en 400 cm regen valt. Gemiddeld is het hier 20 tot 25 graden. De gebieden waar deze bossen voorkomen liggen rond de evenaar en tussen de keerkringen. Regenbossen in het werelddeel Amerika komen voor in de lager gelegen gedeelten van geheel centraal Amerika, op een gedeelte van de West-Indische eilanden, in de grote bekken van de Amazone-rivier, langs de kusten van de drie Guyana's en langs delen van de Orinoco-rivier en de Magdalena-rivier en dat is vooral langs de kusten van Venezuela en Colombia. In Afrika komen ze voor in het stroomgebied van de Congo-rivier dus in Frans Equatoriaal Afrika en in de Belgische Congo. Ze komen ook voor langs de Peperkust, de Ivoorkust, de goudkust en de slavenkust. Ook langs de kust van Mozambique en voor een deel langs de Zambesi-rivier. In Azië komen ze voor langs de westkust van India, Burma en Siam, op Ceylon, in een deel van Malakka en op een deel van de eilanden van Indonesië met onder andere de Soenda-eilanden. Van alle bosvormen is deze het weelderigst.    

 Functie

Het bos heeft behalve een productiefunctie ook vele andere functies die van groot belang kunnen zijn (ecosysteemdiensten). Een belangrijke functie van het bos is de bescherming van de bodem tegen erosie. Verder heeft het bos vaak een positieve invloed op een constante watervoorziening, het bos verbetert het microklimaat, en heeft, als een van de belangrijkste opslagplaatsen voor koolstof. Dit geeft een goede invloed op de lokale klimaatverandering. Op veel plaatsen in de tropen hebben bossen tevens een grote rol in het religieuze en spirituele leven van de lokale bevolking (‘heilige bossen’).