RVS ook wel bekend als roest vast stijl maar in de volksmond word het ook wel roest vrij staal genoemd. RVS is een coating van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Er word alleen over roest vast staal gesproken als er minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig voor is. Verder zijn in veel soorten roestvast staal ook de stoffen molybdeen, titanium, mangaan, stikstof en silicium aanwezig. rvs Experts spreken van roestvast staal omdat RVS namelijk wel kan roesten. De coating van een roestvast materiaal sluit het onderliggende materiaal goed af, in bepaalde gevallen zal er geen verdere roestvorming plaatsvinden of deze roestvorming wordt vertraagd. In de praktijk zijn er twee gevallen waarbij het toch kan roesten: bij de aanwezigheid van chlorides of bij de verontreiniging van het materiaal door niet gecoat staal dat wel roest. Dit roesten kan vermeden worden door een goed type RVS te kiezen en het materiaal te behandelen waarbij alle mogelijke verontreinigingen worden verwijderd. Dit word ook wel beitsen genoemd. hier word langs een chemische weg alle verontreinigingen opgelost en verwijderd. Wanneer er een roestige spijker/schroef in hout zit kan het hout hierdoor worden aangetast.