Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn geplaatst op een gekozen plek in een natuurlijke omgeving. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig landschap en hebben graven met ornamenten en bloemen. Andere liggen ver buiten bebouwd gebied in de natuur en zijn sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving. Die liggen schijnbaar willekeurig verspreid, er is geen ordening door heggen of afrasteringen en er zijn geen speciaal gemaakte grafstenen. De graven worden veelal wel gemarkeerd met zwerfkeien of houten kentekens. Een van de voorwaarden bij natuurgraven is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu. Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen vrij toegankelijk.   Het openen van locaties natuurbegraafplaatsen is een hype. Er zijn inmiddels ongeveer 20 natuurbegraafplaatsen geopend en er zijn plannen voor nog eens ongeveer 50 van zulke begraafplaatsen. Hieronder vind u een overzicht van de natuurbegraafplaatsen in Nederland. natuurbegraafplaats