loofbosLoofbossen Een loofbos is een bos waarin alleen maar loofbomen en loofstruiken voorkomen. Loofbossen zijn bossen waar de bomen en struiken hun bladeren verliezen. Er groeien meerdere soorten bomen in een loofbos maar een beperkt aantal. Gebied Loofbossen komen op aarde voornamelijk in gebieden voor waar een seizoenswisseling zonder extreme temperaturen is, dus geen erg warme zomers of heel koude winters. Het moet wel bijna heel het jaar door regenen. Een loofbos kent een groeiseizoen van 4 tot 6 maanden. Alle loofbossen bij elkaar hebben een landoppervlakte van ongeveer 5 procent van de aarde. Loofbossen komen vooral voor in het noordelijk halfrond, namelijk in: noordwest-, centraal- en oost-Europa, oostelijke Verenigde Staten, noord-China, Korea, Japan en het uiterste oosten van Rusland. Het zuiden van Chili is de enige plek in het zuidelijk halfrond waar gematigd loofverliezend bos voorkomt. Het bos Leuvenumse Beek In de bomen zal men vooral insecten en kleine knaagdieren tegenkomen, terwijl de bodem ook geschikt is voor de grotere zoogdieren, zowel planteneters als roofdieren. Op de open plekken in het bos komen we niet alleen loofstruiken tegen maar ook kleinere planten zoals kruiden. Deze hebben wel meer licht nodig dan loofstruiken. Daarom zijn ze alleen te vinden in de grotere open plekken in het bos, terwijl de loofstruiken al kunnen groeien in kleine stukken open of onderbroken bos. Kruiden en andere kleine planten komen ook voor in het bos, maar dan alleen aan het eind van de winter en begin van de lente. dit komt doordat de bossen nog kaal zijn, maar de bomen wel al langzaam aan het groeien zijn. Als de bomen dichtgegroeid zijn met bladeren en dat er weinig licht meer doorkomt verdwijnen de kruiden weer.   BodemLoofbos De bodem van het loofbos is een voedselrijke humuslaag. Deze ontstaat doordat in de herfst en het begin van de winter de bomen en struiken hun bladeren verliezen. deze vallen dan op de bodem. In de laag die daaruit ontstaat komen daarna vele schimmels en bacteriën, die hem omzetten tot een humuslaag. Loofbos is het natuurlijke climax-ecosysteem in het grootste deel van Nederland. De huidige loofbossen in Nederland zijn door de mens aangeplant. hierdoor kunnen ze een andere soortensamenstelling hebben dan het loofbos dat van nature in Nederland thuishoort.   Lagen loofbos In een loofbos groeien de planten  in verschillende lagen. Op de bodem van een bos bevindt zich strooisel. Dit bestaat uit afgevallen takjes en bladeren (humuslaag). in het strooisel komen veel kleine dieren voor. Vlak boven het strooisel bevindt zich de moslaag. deze laag is een paar centimeters hoog. Hierin groeien mossen en paddenstoelen. Boven de moslaag bevindt zich de kruidlaag. Hierin groeien varens, de bosbes en allerlei andere kruidachtige planten. Daarboven bevindt zich de struiklaag. Helemaal bovenaan bevindt zich de boomlaag met de top van de bomen. Tussen de vier lagen vindt wedstrijd plaats om het zonlicht, en om op de bodem zo veel mogelijk zaden te kunnen laten ontkiemen.