ISO In een ISO norm worden eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen wanneer men een ISO certificaat wenst te behalen. Om aan de normeisen te voldoen dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen. Wanneer men voldoende kennis en deskundigheid in huis heeft, zou men dit proces  zelfstandig kunnen uitvoeren. Over het algemeen echter, huurt men hiervoor externe expertise in bij gespecialiseerde ISO adviesbureaus. Zodra de organisatie en/of de adviseur van mening is dat men voldoet aan de eisen van de norm, kan dit getoetst worden door een certificatie-instelling. Een toetsing door een certificatie-instelling gebeurt, ongeacht voor welke ISO kwaliteitsnorm men een certificaat wil behalen, op een eenzelfde manier. Dit is vastgelegd in de eisen waaraan een certificatie-instelling moet voldoen. Een Certificatie Instelling wordt geaccrediteerd en gecontroleerd door een accreditatie instelling. In Nederland door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl). De volgende activiteiten/ fases komen kijken bij het verkrijgen van een ISO certificaat:

Implementatie

Een veelgehoorde misvatting binnen  bedrijven, welke nog niet gecertificeerd zijn, is dat ISO certificering de organisatie volledig op zijn kop zal zetten. U onderneemt, dus uw onderneming werkt. De manier waarop u werkt is blijkbaar succesvol. Een ISO norm zal daarom moeten functioneren als hulpmiddel om uw organisatie te optimaliseren, de zwakke plekken te ontdekken en voortdurend te verbeteren. De norm moet geïmplementeerd worden in de organisatie.   De norm is er voor u en niet andersom. Sommige organisaties hebben voldoende kennis in huis om zelf een ISO managementsysteem te implementeren. Heeft u dit niet, dan is het een   meer efficiënte manier om de deskundigheid en assistentie van een adviesbureau in te huren. Wilt u meer weten over de inhoud van een ISO norm? U kunt deze bestellen bij het NEN Certificering Uw managementsysteem is geïmplementeerd en gedocumenteerd en u heeft er het volste vertrouwen in dat u de toets zult doorstaan? Dan is het tijd om uw werk te laten bekronen met een ISO certificaat. Binnen Nederland zijn er meerdere certificatie-instellingen werkzaam. Hoe u een keuze maakt uit het aanbod van certificeerders, leest u op "Hoe kies ik een certificeerder". Elke certificeerder is, als het goed is, aangesloten bij de Raad voor Accreditatie. De RvA ziet erop toe dat een certificatie-instelling werkt volgens de normen en richtlijnen van certificering. Inderdaad, ook een certificeerder is "gecertificeerd". Dit heet echter accreditatie. Een certificeringstraject bestaat uit meerdere fases. Hieronder geven wij deze fases weer:  

Handhaving van het ISO certificaat

Na certificering vinden jaarlijks één of meerdere controle-audits plaats. Dit ter verifiëring of het bedrijf aan de vereisten blijft voldoen. Als er afwijkingen geconstateerd worden, zullen deze binnen een afgesproken periode aantoonbaar opgelost moeten worden. Vastgelegde procedures mogen gewijzigd worden als men denkt dat de wijziging een verbetering is. De geldigheidsperiode van een ISO certificaat is drie jaar. Na drie jaar zal er een uitgebreider onderzoek uitgevoerd worden door de certificatie-instelling, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden.   Informatie via: ISOregister.nl