Biomassa Is het gebruik van biomassa duurzaam? Het is relatief goedkoop. Daarmee bedoelen we dat het goedkoper is dan andere duurzame vormen van energie zoals zonne-energie en windenergie. Bij bio-energie komt veel minder technologie kijken dan bij zonne- of windenergie, en dat scheelt in de kosten. Bio-energie is CO2-neutraal. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.  De CO2 die vrijkomt bij bio-energie is onderdeel van de huidige koolstofcyclus. Bij fossiele brandstoffen is dit niet zo daar komt oude CO2 vrij bij de verbranding. Biomassa genereert niet alleen stroom maar is ook een soort recycling van overbodige afval producten. Duurzaamheid bij bio-energie is erg lastig te meten, omdat er gebruik wordt gemaakt van overbodige afval producten. Het vervoer en de herkomst van de materialen is moeilijk in kaart te brengen hierdoor word het ook moeilijker om te meten hoe duurzaam bio-energie nou precies is. Verder is bio-energie af en toe minder groen dan het lijkt. Bij sommige soorten komen namelijk veel schadelijke stoffen vrij zoals methaan, lachgas, fluorgas, chloor en door houtkap moeten vooral tropische regenwouden het ontgelden.

Biobrandstof zijn brandstoffen die zijn gemaakt uit biomassa. Er zijn verschillende soorten biobrandstoffen, zoals biodiesel, bio-ethanol, biogas of bio-butanol. De meeste biobrandstoffen worden geproduceerd uit plantaardig materiaal zoals palmolie, koolzaad, suikerriet, mais en graan. Productie van biobrandstoffen uit afval is ook mogelijk, bijvoorbeeld afval uit veevoer, afgedankt frituurvet, houtsnippers of algen.

Gebruik

Vloeibare biobrandstoffen worden vooral geproduceerd om de gangbare fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel en kerosine te vervangen. De EU-landen hebben afgesproken dat in 2020 minimaal 10% van de brandstof uit alternatieve brandstoffen bestaat.

Brandstofleveranciers gebruiken als vervanger voor benzine onder ander bio-ethanol, bio-butanol, bio-methanol, bio-ETBE (ethyl-tert-butylether), bio-MTBE (methyl-tert-butylether) en synthetische bio-benzine .
Als vervanger van diesel worden biodiesel, bio-dimethylether (of DME), puur plantaardige olie (of PPO) en synthetische biodiesel ingezet.

Daarnaast worden veel mengbrandstoffen geproduceerd. Deze bestaan tot nog toe grotendeels uit fossiele brandstof en voor een klein deel uit biobrandstof. Verschillende vliegtuigmaatschappen voeren al vluchten uit op bio-kerosine.

Plus- en minpunten
Het gebruik van biobrandstoffen kent voor- en nadelen ten opzichte van fossiele brandstoffen:

Voordelen

 • Tijdens de groei van de gewassen voor biobrandstoffen wordt CO2 opgenomen.
 • Bij verbranding van sommige biobrandstoffen komt tot 70% minder roet en fijn stof vrij.
 • De teelt van gewassen voor biobrandstoffen kan plaatsvinden op gronden die braak zijn gelegd om voedseloverschotten te voorkomen.
 • De teelt van gewassen voor biobrandstoffen kan een ruimere vruchtwisseling in het bouwplan opleveren.
 • Sommige gewassen voor biobrandstoffen kunnen de bodemstructuur verbeteren (o.a. koolzaad).
 • Toepassing van biobrandstoffen vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Boeren, ook in ontwikkelingslanden, krijgen nieuwe kansen en mogelijkheden voor teelten van gewassen voor de energiemarkt.

Nadelen

 • De teelt van gewassen voor biobrandstoffen levert een concurrentie op tussen landbouw voor voedselproductie en voor energieproductie.
 • De teelt van biobrandstoffen vergt veelal de inzet van kunstmest, hetgeen energie-intensief is en vaak geproduceerd met behulp van fossiele brandstof.
 • Voor de teelt van biobrandstoffen is relatief veel water nodig.
 • Het rendement van biobrandstoffen is minder dan van andere energievormen die geen goede grond, water en kunstmest nodig hebben (o.a. zonne-energie).Bron: wikipedia.nl, biobasedgarden.nl