DE EUROPESE HOUTWET (EUTR) Sinds 3 maart 2013 is de Europese houtverordening (EUTR) van toepassing. Iedere verkoper of handelaar die voor het eerst hout of houtproducten op de Europese markt brengt, moet voldoen aan de eisen van de deze wet. De verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Hout verkopers moeten garanties geven over de legale herkomst van hun houtproducten door een schema van zorgvuldigheidseisen te gebruiken. Dit schema bestaat uit: Informatie over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden, risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te achterhalen of het hout illegaal is gekapt, risico verkleinen door het nemen van maatregelen. EUTRZelf regelen. U kunt zelf de handelswijze aanpassen aan de eisen van de verordening, of u kunt zich aansluiten bij een monitoringorganisatie (MO) en volgens de handelswijze van deze organisaties werken. Op dit moment zijn er een aantal MO’s goedgekeurd door de Europese Commissie.   Due diligence System Elke leverancier buiten de Europese Unie moet voldaan aan een schema van zorgvuldigheidseisen. Dit noemt men het Due Diligence Systeem. Een onderdeel van dit systeem is het inventariseren van de omstandigheden in het land van herkomst. Een voorbeeld hiervan is Wenge hout uit Kongo. De Regering van dit land is op zijn minst ondoorzichtig te noemen waardoor het lastig of vrijwel niet mogelijk om verantwoord hout te importeren vanuit problematische landen.