papierindustrie fabriek

Hout

Binnen de papierindustrie in Nederland is er nog een houtverwerkende papierfabrikant de vouwkarton producent Mayr Melnhof in Eerbeek. Mayr Melnhof gebruikt voornamelijk populier en een beetje fijnspar als grondstof. De overige 21 papierproducenten in Nederland gebruiken voornamelijk oud papier als grondstof. Net over de grens bij Maastricht in België is ook een papierindustrie gevestigd SAPPI. Hier wordt verbeterd tijdschriftenpapier gemaakt van grenen en vuren rondhout en chips en populierenhout. Ook in Duitsland staan papierfabrieken die papier maken van vers hout, ook van Nederlands hout. In landen zoals Portugal en Brazilie word voornamelijk de Eucalyptus boom geoogst. Daar is het proces zelfs zo ver dat de boom genetisch word gemanipuleerd waarbij het dna gen word verranderd om de boom sneller te laten groeien.

Recycling

Vrijwel de gehele papierindustrie bestaat uit buitenlandse ondernemingen: Norske Skog heeft zijn basis in Noorwegen, Mayr Melnhof in Oostenrijk en SAPPI in Zuid Afrika. Allen zijn actief op de wereldmarkt bij de verkoop van eindproducten, maar de grondstof hout komt toch vooral uit Nederland, België en Duitsland. Van de 21 vestigingen die in 2008 papier en karton produceren, zijn er 12 die alleen oud papier gebruiken. 10 bedrijven gebruiken ook geïmporteerde celstof in hun productieproces en hebben daardoor een verbinding met bosbeheer in het buitenland.

Kringlooppapier

Bij kringlooppapier wordt gebruikt oud papier met water vermengd en van zijn viezigheid en inkt ontdaan en tot nieuw papier of karton verwerkt. De productie van kringlooppapier heeft een lagere milieubelasting dan de productie van nieuw papier. De milieubelasting van kringlooppapier wordt bepaald met behulp van het ABCD-systeem.

A: Slechte en beschadigde goederen in de papierfabriek worden opnieuw gebruikt. Meestal als grondstof in de papierfabriek.

B: Afval van drukkers en papierverwerkers wordt opnieuw gebruikt.

C: Kantoorpapieren worden opnieuw gebruikt.

D: Ongesorteerde consumentenpapieren worden opnieuw gebruikt. Met een nummer wordt op een product het percentage aangegeven dat standaard bij de productie uit iedere categorie wordt gebruikt. Zo wordt een product met daarop '75B/25C' voor 75% van categorie B-papier gemaakt, en voor een kwart van categorie C-papier. In Europa wordt meer dan de helft van al het papier opnieuw gebruikt. Het is daarmee het meest gerecyclede materiaal. Het percentage hergebruikt papier ligt in Nederland zelfs nog boven het Europees gemiddelde. In Nederland werd in 2005 tegen de 2,5 miljoen ton papier en karton ingeleverd, dat is ongeveer 75% van het totale verbruik van papier en karton in Nederland. De papier industrie in Nederland verbruikt niet zoveel bomen.