EUTR

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.
Hout is illegaal wanneer het gekapt is in strijd met de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout gekapt is.
Vanaf 1 maart 2013 zijn importeurs die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie. Wanneer hout voor het eerste op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het houtproduct aantoont.

Een organisatie die hout voor het eerst op de Europese markt brengt, wordt binnen de EUTR ‘operator’ (marktdeelnemer) genoemd.
Een operator is binnen de EUTR verplicht een due diligence procedure te doorlopen om aan te kunnen tonen dat het
hout een verwaarloosbaar risico op illegaliteit heeft. De volgende schakels in de keten die het hout van de operator kopen (en het dus niet zelf voor het eerst op de Europese markt brengen), worden ‘trader’ (handelaar) genoemd. Traders zijn binnen de EUTR niet verplicht een due diligence procedure toe te passen. Wel dienen traders te administreren van wie het hout gekocht is en aan wie het hout verkocht wordt. In Nederland voert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controles uit op de naleving van de EUTR.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)

Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar.

Enkele cijfers:

Ruim 475.000 boseigenaren zijn PEFC gecertificeerd. Zij beheren wereldwijd ruim 220 miljoen hectare bos en daarmee is PEFC het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Meer dan 7200 bedrijven hebben een PEFC Chain of Custody certificaat.

In totaal is er wereldwijd ongeveer 360 miljoen hectare bos gecertificeerd (inclusief Forest Stewardship Council, FSC). Dit is nog geen 10% van al het bos. Bovendien ligt ruim 85% hiervan op het Noordelijk halfrond. Er ligt dus nog enorm veel werk om ook in tropische landen van daadwerkelijke betekenis te worden.

In het afgelopen decennium werd er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. 

80% van alle planten- en diersoorten is voor het overleven van bos afhankelijk.

Wat maakt PEFC uniek?

PEFC kent een strikte scheiding van normering, certificering en accreditatie om de onafhankelijkheid te waarborgen. Door PEFC erkende onafhankelijke certificeerders voldoen aan de eisen die PEFC stelt en beschikken over de juiste accreditatie, afgegeven door IAF erkende accreditatie instellingen. Certificeren en accreditatie gebeuren op basis van ISO normen.

Nationale PEFC standaarden zijn altijd opgesteld met betrekking van alle relevante belanghebbenden, die ook allemaal een stem hebben in de uiteindelijke besluitvorming. Structuur van groep/regio-certificering maakt PEFC hét systeem voor kleine eigenaren van privé, familie en community bossen. PEFC hanteert als enig keurmerk ook sociale eisen voor de verwerkende bedrijven. Zo worden niet alleen de rechten van mensen in het bos beschermd, maar ook van werknemers in de hout- en papierindustrie.

Erkenning van PEFC

Europese Unie: PEFC als bewijs voor duurzaam bosbeheer in Green Public Procurement toolkit. Nederlandse Overheid: TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), werkend in opdracht van de overheid, heeft na toetsing vastgesteld dat PEFC International voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. Dutch Green Building Council: PEFC staat in de BREEAM NL nieuwbouw als hoogste score.

Cradle2Cradle: het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van hout afkomstig uit PEFC gecertificeerd bos.

OLB

Het OLB-systeem is bedoeld om de legaliteit van hout te kunnen verifiëren. Het systeem is in 2004 ontwikkeld door het Franse EuroCertiFor (tegenwoordig onderdeel van Bureau Veritas). Bosexploitanten en bosbeheerders die door middel van een OLB-verklaring willen aantonen dat het aangeboden hout legaal is, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn: – Respecteren (naleven) van nationale en lokale wet- en regelgeving ten aanzien van bosbeheer en arbeidsomstandigheden; – Het bos waaruit het hout afkomstig is, moet de status van exploitabel (niet beschermd) bos hebben; – Het voeren van een goede administratie en controle in het veld; – Een goede traceerbaarheid van de herkomst van het hout.

Naast de certificering voor bossen, kunnen bedrijven uit de houtverwerkende industrie en de handel zich certificeren onder OLB+. Door te voldoen aan de voorwaarden van OLB+, kan een bedrijf aantonen dat het de sociale en ecologische aanvullende principes respecteert. Deelname aan OLB+ is optioneel en niet verplicht om het OLB certificaat te verkrijgen. Momenteel (peildatum december 2013) zijn er OLB-verklaringen afgegeven voor bossen in Kameroen en Indonesië. Het gaat hierbij om ongeveer 2,4 miljoen hectare bos, verdeeld over 10 certificaathouders.

Keurhout

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee u uw afnemers zekerheid kunt bieden over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen.

Het huidige Keurhout is de opvolger van de gelijknamige stichting die in 1996 is opgericht door de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren.

In 2004 is dit systeem overgenomen door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), dat sindsdien het algemeen bestuur voert. De certificaten worden beoordeeld door een College van Deskundigen. Het handelscontrolesysteem (CoC) is in juli 2009 geaccepteerd door de Nederlandse overheid en voldoet daarmee aan de criteria voor handelscontrolesystemen die onderdeel uitmaken van de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.

VLO

VLO is een onafhankelijke legaliteitsstandaard die wereldwijd toepasbaar is, maar die alleen de herkomst controleert. Dus het traject tussen het bos en de zagerij. Producenten die het VLO certificaat hebben moeten na 5 jaar door certificeren naar VLC of liever FSC.

VLC / TLTV

VLC & TLTV zijn 2 onafhankelijke legaliteitsstandaarden die wereldwijd toepasbaar zijn. Er zijn minieme verschillen tussen de 2 standaarden. Beide tonen zij de legaliteit aan en leveren ze voordelen op voor mens en milieu. Het is toegestaan om 30% CW-VLC of CW-TLTV hout te vermengen met 70% FSC hout. Het eindproduct moet dan gelabeld zijn met FSC Mixed sources.

Bosexploitanten die VLC of TLTV certificaat hebben, kunnen met een kleine inspanning ook het FSC Controlled Wood certificaat krijgen. Daardoor kunnen houtverwerkers 30% FSC-CW hout mengen met 70% FSC hout. Hierdoor wordt de gemiddelde prijs lager, maar ze moeten het hout labelen met FSC Mixed sources. Bosexploitanten die het FSC-CW certificaat hebben, worden aangemoedigd om door te certificeren naar 100% FSC.

S.F.I

Het SFI programma is een erkende standaard in Noord-Amerika met de deelnemers in de VS en Canada. SFI is nu goedgekeurd door de PEFC overkoepelende regeling. De SFI-programma werd goedgekeurd door de Amerikaanse Forest & Paper Association (AFP & A) in 1994, welke is uitgegroeid tot een standaard die in Amerika wordt gebruikt.

De SFI-programma wordt aangestuurd door de Sustainable Forestry Board (SFB), twee-derde van die afkomstig zijn uit een breed scala van niet-industriële belangen, met inbegrip van milieu/organisaties voor natuurbehoud, openbare ambtenaren (staat en/of federale agentschappen);

professionele/academische groepen; loggen professionele, niet-industriële landeigenaren.

Doordat het is opgezet door de industrie krijgt het veel kritiek van de NGO’s, daar bepaalde onafhankelijke controle onderdelen ontbreken. De kans dat er in Noord Amerika illegaal hout, van eigen bodem, verhandeld wordt is zeer klein. Daarnaast nemen de Noord Amerikaanse bossen jaarlijks in omvang toe.

C.S.A. (The Canadian Standards Association)

Is een onafhankelijk certificaat, bedoeld voor de Canadese houtindustrie. De Canadian Standards Association (CSA, 1919) Sustainable Forest Management Standard is een nationale norm voor Canada en is in 1973 geaccrediteerd door de Federale Agentschap die verantwoordelijk is voor de Canadese Nationale Standaard Systemen. CSA is nu goedgekeurd door de PEFC overkoepelende regeling.

De Canadian Standards Association is een not-for-profit lidmaatschap-gebaseerde vereniging waar bedrijfsleven, industrie, overheid en consumenten in Canada en de wereldwijde markt. Canada’s nationale norm voor duurzaam bosbeheer (CAN / CSA Z809) maakt gebruik van een continue verbetering aanpak, vereist participatie van het publiek, praktische demonstratie van duurzaam bosbeheer, management commitment en houdt rekening met milieu-, sociale en economische factoren. Een herziene versie van de Z809 standaard zal worden bekendgemaakt door het einde van 2008. Een nieuwe standaard voor bospercelen, was CAN / CSA Z804-08 Sustainable Forest Management voor bospercelen en andere kleine Ruimte Bossen, gepubliceerd in maart 2008. CSA Chain of Custody (CoC) certificering vereist conform de internationaal erkende PEFC Council CvC Eisen zoals uiteengezet in PEFC bijlage 4.

TPAC (Timber Procurement Assessment Commitee)

Toetst houtcertificeringsystemen voor het Nederlands duurzaam inkoopbeleid voor hout aan de Nederlandse inkoopcriteria (de Dutch Procurement Criteria for Timber) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme)

Maleisisch certificatiesysteem dat sinds 2010 onder de paraplu van PEFC valt.

MTCC (The Malaysian Timber Certification Council)

MTCC is ontstaan in Oktober 1998, maar is pas operatief geworden in 1999. Het is in nauwe samenwerking met de Maleise regering en industrie.

ISPM-15

Voor het exporteren naar veel landen dient het houten verpakkingsmateriaal te voldoen aan de ISPM 15-standaard. Deze standaard is in het leven geroepen om het meeliften van levend ongedierte in het hout te voorkomen. Hout dat voldoet aan de voornoemde standaard heeft een behandeling ondergaan waardoor de structuur definitief verandert.

0
    0
    Je winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg
    Vragen? Chat met onze Klantenservice